Tuyển sinh bé
từ 18 tháng đến 06 tuổi

Thông tin tuyển sinh năm học 2023 - 2024

image 56

Đối tượng tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh

Bước 1

Tìm hiểu chương trình và môi trường học tập

Bước 2

Tham quan trường hoặc học trải nghiệm

Bước 3

Đánh giá mức độ phù hợp của trẻ

Bước 4

Ghi danh nhập học