Đóng

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn 2025: 

  • Mầm non Học viện Hoa kỳ khẳng định một hệ thống giáo dục mầm non tiên tiến, ngang tầm với khu vực và trên thế giới, cung cấp cho trẻ em Việt Nam một cơ hội phát triển toàn diện về Nhân cách, thể lực, trí tuệ và Tình cảm.

Sứ mệnh:

  • Xây dựng 1 môi trường giáo dục mầm non đầy tính nhân văn, sự sáng tạo và cung cấp một chuẩn mực chăm sóc, giáo dục từng cá nhân nhằm phát huy năng khiếu cá nhân và sự phát triển toàn diện của mỗi bé.

Giá trị cốt lõi:

Gia tri

 

Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí