Đóng

Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục

Mầm non Học Viện Hoa Kỳ đào tạo trẻ dựa trên 03 giá trị cốt lõi

Gia tri

 

Với 05 mục tiêu giáo dục ý nghĩa:

1. Trẻ chủ động tìm hiểu, tương tác với người, vật liệu, sự kiện và các ý tưởng.

2.  Trẻ trở nên độc lập, có trách nhiệm và tự tin – sẵn sàng để bước vào tiểu học và chuẩn bị kiến thức cho cuộc sống

3. Trẻ biết cách lên kế hoạch cho các hoạt động cá nhân, chủ động thực hiện và trao đổi với mọi người.

4. Trẻ đạt được các kỹ năng và kiến thức trong các lĩnh vực thể chất, xã hội và học thuật quan trọng.

5. Trẻ biết yêu thương, tôn trọng, cư xử đúng mực…

Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí