Đóng

Tổng quan

Trẻ em từ không đến 6 tuổi là giai đoạn vàng của sự phát triển. Bác sỹ, tâm lý học người Nga IVanod nói rằng: “Trẻ em sinh ra ngày thứ ba không dạy dỗ là trễ mất 2 ngày”. Thật vậy, đối với …

 

Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí