Đóng
s8

Thể thao – Nghệ thuật

Giáo dục sớm được hiểu là một môn khoa học giáo dục mới phát triển, tác động, dẫn dắt, bồi dưỡng, phát triển tiềm năng […]

05/02/2016 Quản Trị

chuongtrinh-03

Phương pháp Giáo dục

I – PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A, cụ thể : Trẻ trai : Cân nặng đạt 12,9 […]

05/02/2016 Quản Trị

19

Khám phá Khoa học

I. Chuẩn phát triển trẻ em : Bộ chuẩn phát triển trẻ em là: • Những mong đợi về những gì trẻ nên biết và […]

05/02/2016 Quản Trị

chuongtrinh-04

Chương trình giáo dục

I – PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A, cụ thể: Trẻ trai: Cân nặng đạt 14,4 – 23,5 […]

05/02/2016 Quản Trị

Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí