Hình

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

( 25-06-2018 - 02:00 PM ) - Lượt xem: 45

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

AAE vận dụng khéo léo các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến trên thế giới như sau:

banh xe highScope - Wheel of Highscope

  • Phương pháp giáo dục HighScope
  • Phương pháp tiếp cận dự án (Project Approach)
  • Phương pháp trải nghiệm
  • Phương pháp phát triển tự nhiên: “Học bằng chơi, chơi mà học

TRON9484

Hình
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd
Đăng ký

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
   Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền: