Đóng

Chương trình giáo dục

Chương trình dạy học của AAE có các nội dung giáo dục phong phú, và các hoạt động học, chơi, trải nghiệm đan xen liên tục đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ cả về mặt thể lực, cảm xúc, nhân cách và trí tuệ.

 

chuong trinh

Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí