Hình

Chương trình

Hệ thống Mầm non Học Viện Hoa Kỳ là đơn vị giáo dục tiên phong sử dụng phương pháp Highscope làm phương pháp chủ đạo trong việc định hướng giáo dục trẻ theo tiêu chí 3T “Tự tin, trung thực và tử tế”. Theo đó, phương pháp HighScope được đảm bảo thực hiện xuyên suốt trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ theo chuỗi hoạt động “Plan-Do-Review”.
Active Learning là chương trình dạy học thúc đẩy trẻ tham gia vào các chuỗi hoạt động của dự án học tập. Trẻ được ứng dựng tất cả các kiến thức và kỹ năng của bản thân để giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình học. Trong tất cả các hoạt động, trẻ là trung tâm và hoàn toàn chủ động trong việc tham gia phản ánh lại các kinh nghiệm thực tiễn mà trẻ đã tích lũy được trong cuộc sống. Theo chương trình học chủ động này, Giáo viên đóng vai trò là người hỗ trợ đồng thời cung cấp chất liệu để tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm.
Hình
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd
Đăng ký

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
   Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền: